عزاداری عاشورای حسینی در میدان امام حسین(ع)


تاریخ:

منبع

Seyed Ali Saleh

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین(ع) تهران برگزار شد.