علی دایی گزینه اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال

 همچنین شنیده شده است که انتخاب مربی خارجی در اولویت کمیته فنی نیست، اما پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است.

منبع

انتهای پیام/