عملکرد فوق العاده پیکان و مجتبی حسینی برابر مدعیان لیگ بیست و دوم

شاگردان مجتبی حسینی در حال حاضر  با ۱۶ امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارند و  به نوعی توانسته‌اند از منطقه خطر فاصله و سقوط به دست پایین تر دور شوند.

منبع