عملیات اجرایی ساخت 240 واحد مسکن ملی در شهر آبیک آغاز شد

وی افزود: در شهرستان آبیک در فاز اول حدود یک هکتار زمین برای ساخت 240 واحد مسکونی در 12 بلوک اختصاص یافته که هر بلوک 5 طبقه و دارای 20 واحد (در هر طبقه 4 واحد) احداث می شود.

در مراسمی با حضور نماینده مجلس و فرماندار آبیک عملیات ساخت 240 واحد مسکن ملی در این شهرستان آغاز شد.

فتوحی تصریح کرد: ساخت هر مترمربع این واحدها  5 میلیون و 400 هزارتومان اعلام شده و بر اساس شاخص تورم و نرخ تعدیل، اجرای پروژه پیش خواهد رفت و امیدواریم پیمانکار بموقع به تعهدات خود عمل کند تا مردم در زمان تعیین شده واحدهای خود را تحویل بگیرند.

منبع

عملیات اجرایی ساخت 240 واحد مسکن ملی در شهر آبیک آغاز شد