عملیات عمرانی خیابان ضلع شرقی دانشگاه آزاد ملارد درحال اجراست

رزگر خاطر نشان شد : به‌منظور بهبود عبور و مرور ، ایجاد امنیت محیطی، رفع آلودگی‌های بصری و ایجاد حس آرامش همشهریان ، خیابان ضلع شرقی دانشگاه ازاد به طول 300 متر و عرض ۱2 متر است و با جدول گذاری به طول 600 متر کانیو جانبی در دوضلع غربی و شرقی در حال اجرا است.


عملیات عمرانی خیابان ضلع شرقی دانشگاه آزاد ملارد  درحال اجراست

 
منبع

 

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف