عهدی برای یک سال شیرین

روایت یک خبرنگار از دیدار رمضانی مسئولان نظام با رهبر انقلاب.منبع