عهد ما با رئیس جمهور پیگیری مصوبات سفر آن شهید در استان خراسان شمالی است

استاندار گفت : مردم بزرگ و ولایتمدار خراسان شمالی که در استان و هم در جمع چند میلیونی مشایعت کنندگان در مشهد  حضوری پررنگ داشتند و نشان دادند قدردان رئیس جمهور منتخب خود و خادم ملت هستند، شایسته ی قدردانی و سپاس می باشند. 

نماینده عالی دولت در استان یادآور شد: حماسه ی حضور شما در تشییع شهیدان خدمت و قدر دانی از خدمات شایسته دولت، اینجانب را به عنوان خادم شما در استان و نماینده ی عالی دولت در استان واداشت تا در این فرصت مغتنم به سهم خودم مراتب  تشکر و سپاس خاص داشته باشم و از همه ی مردم استان می خواهم دعاکنند تا به خواست خداوند، ادامه دهنده راه شهدای عزیز خدمت باشیم و ریل گذاری و سیاستگذاری های رییس جمهور شهید را در استان پیگیری کنیم و  مصوبات سفر را به سر انجام رسانیم .

استاندار ادامه داد: خود من به عنوان خادم شما در استقبال از این شهیدان در  فرودگاه و هم در تشییع پیکر ها و هم دیشب در حرم امام رضا (ع) نایب الزیارة بودم و همه ی ما همواره قدردان رییس جمهور شهیدمان هستیم کسی که خود نیز با شهادت در راه خدمت، به شهیدان پیوست. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، محمدرضا حسین نژاد گفت: همه ی ما همواره قدردان رییس جمهور شهیدمان هستیم و عهد ما با رئیس جمهور، پیگیری مصوبات سفر آن شهید در استان خراسان شمالی است. 

انتهای پیاممنبع

بخوانید:  بذرپاش با روحیه تحول گرایی بالا می تواند وزارت راه و شهرسازی را متحول کند