غافلگیری خبرنگاران عربستانی هنگام استقبال هواداران ایرانی از رونالدو

منبع

بخوانید:  امضای سند همکاری بین اتاق‌های بازرگانی ایران و کراچی