فاضلاب صنعت فولاد رومانیایی با یک جاذب نانو تصفیه می شود

منبع

بخوانید:  معرفی ضامنجان روستای دوستدار کتاب در یونسکو