فدراسیون قبل از بازی تمرکز ما را خراب کرد

منبع

بخوانید:  تعریف و تمجید پورتو به مناسبت تولد مهدی طارمی