فراخوان ثبت نام در رویداد ملی نوآوری در مشارکت‏‏های اجتماعی (نما) اعلام شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع