فراخوان جذب نیرو در مدارس استثنایی کردستان

محمدی ادامه داد: حرفه ای ترین عنصر آموزش وپرورش معلم است که باید سه ویژگی دانش لازم، تجربه کافی و روش مناسب را در برخورد، تأمین و برآورده کردن نیازهای تربیتی وآموزشی ویژه دانش آموزان دارا باشد.

رئیس آموزش وپرورش استنایی کردستان گفت: آموزش وپرورش استثنایی استان از بین معلمان رسمی وپیمانی آموزش وپرورش جهت فعالیت در مدارس با نیازهای ویژه دعوت به همکاری می کند.

منبع

محمدی ادامه داد: هراندازه معلمانی فعال و پویا تر داشته باشیم به همان اندازه دستیابی به اهداف عالی آموزشی راحت تر خواهد بود، چراکه توسعه در جوامع مختلف به واسطه ی آموزش وپرورش ، تربیت نیروی انسانی ماهر  وتغییر در شیوه های تربیتی وآموزشی در آن جامعه شکل می گیرد.

 

انتهای پیام/