فراز و فرودهای فروش نفت ایران/ ثبت رکورد 1 میلیون 300 هزار بشکه در روز به چین

منبع

با این حال پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش تقاضای یک میلیون بشکه‌ای نفت خام چین و همچنین سفر رئیس جمهور به این کشور، فروش نفت ایران به چین در سال جدید به رکوردهای جدید دست پیدا کند.


|

فراز و فرودهای فروش نفت ایران/ ثبت رکورد 1 میلیون 300 هزار بشکه در روز به چین