فراموش نکنیم ،ری قبله تهران است

در پی حذف نام ری از تابلوی شورای شهر تهران ،ری،تجربش و شمیرانات حمید زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: فراموش نکنیم ،ری قبله تهران است.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

فرماندار ویژه شهرستان ری: فراموش نکنیم ،ری قبله تهران است