فردا جلسه شورایعالی کار با موضوع «مزد منطقه‌ای» برگزار می شود

گروه کارگری قرار است در این نشست، موضوع ترمیم مزد و افزایش قدرت خرید کارگران را طرح کنند و برای آن راهکار ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری برنا، نشست شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، فردا (سه‌شنبه ٢٩ آذر ماه) ساعت چهارده عصر در محل وزارت کار برگزار خواهد شد.فردا جلسه شورایعالی کار با موضوع «مزد منطقه‌ای» برگزار می شود


|