فرد ارسال کننده تصاویر مسمومیت دانش آموزان به رسانه های معاند بازداشت شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: برای این فرد پرونده قضایی در یکی از شعب دادسرا تشکیل شده و متهم موصوف شناسایی و بازداشت و به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

وی افزود: تحقیقات در خصوص ابعاد اتهامات این فرد و احتمال ارتباط با عوامل انتشار گاز مسمومیت در مدرسه ادامه دارد.  

 

منبع

فرد ارسال کننده تصاویر مسمومیت دانش آموزان به رسانه های معاند بازداشت شد.

رجبی بیان کرد: با اقدامات فنی صورت گرفته مشخص شد این فرد قبل از وقوع حادثه مسمومیت برای دانش آموزان در اطراف مدرسه نیز حضور داشته است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف