فرمانده انتظامی شهرستان ری معرفی شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف