فرمان عفو عمومی آغاز یک فصل جدید در گام دوم انقلاب است/ علمای بزرگ تشیع و تسنن حمایت خود را از عفو عمومی رهبری اعلام کنند


آیا این خبر مفید بود؟

منبع

انتهای پیام/ 


عضو کمیسیون امنیت ملی: فرمان عفو عمومی آغاز یک فصل جدید در گام دوم انقلاب است/ علمای بزرگ تشیع و تسنن حمایت خود را از عفو عمومی رهبری اعلام کنند

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف