فروپاشی به سبک اسرائیل؛ صهیونیست‌ها به جان هم افتادند!منبع