فروپاشی به سبک اسرائیل؛ صهیونیست‌ها به جان هم افتادند!منبع

بخوانید:  دو و میدانی بروجرد نگین زاگرس است /با همدلی دو و میدانی بروجرد به جایگاه اصلی خود باز خواهد گشت