فطریه امسال از سوی رهبر انقلاب اعلام شد

کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۱۶۰ هزار تومان (یکصد و شصت هزار تومان)

انتهای پیاممنبع

کفاره یک روز روزه عمد: ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)

بر اساس این گزارش، میزان فطریه قیمت گندم برای هر نفر ۶۵ هزار تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰ هزار تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) است.

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر رهبر معظم انقلاب میزان فطریه سال ۱۴۴۵ را به شرح زیر اعلام کرده است.

یک سال نماز قضا: هشت میلیون تومان

حداقل فطریه هر نفر: ۶۵ هزار تومان (گندم)

همچنین لیست وجوهات شرعی که از سوی دفتر معظم له اعلام شده، به این شرح است:

قربانی: نه میلیون تومان

کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر): ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)

عقیقه: نه میلیون تومان

یک ماه روزه: چهار میلیون تومان

یک دوره ختم قرآن: یک میلیون تومان

کفاره یک روز روزه عذر: ۱۶ هزار تومان (شانزده هزار تومان)

بخوانید:  پیام تسلیت رئیس فدراسیون فوتبال عربستان به مهدی تاج رسید