فعالیت‌های قالیباف قبل از ریاست مجلس از زبان دخترش


فعالیت‌های قالیباف قبل از ریاست مجلس از زبان دخترشمنبع

بخوانید:  ستاد اجرایی فرمان امام هیچگونه کمک خارجی به کشوری نکرده/ بدنبال واگذاری املاک به بورس و چابک سازی ساختار ستاد هستم