فعالیت ادارات قزوین روز سه شنبه از ۸ صبح تا ۱۴/ مدارس حضوری است

وی اظهارداشت: همچنین تمامی مدارس استان در همه مقاطع تحصیلی در روز سه شنبه چهارم بهمن ماه به صورت حضوری است.


سخنگوی کمیته اضطرار آلودگی هوای استان قزوین گفت: فعالیت کارمندان ادارات استان امروز سه شنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده و تمامی مدارس نیز حضوری است.

منبع