فعالیت روزانۀ بیش از 43 میلیون کاربر در پیام‌‌رسان‌های ایرانی

 البته تاکنون هیچ سکوی داخلی یا خارجی آماری مربوط به حضور لحظه‌ای کاربران بر بستر خود و ترافیک تولیدی را به جهت حفظ اسرار تجاری منتشر نکرده است اما ارزیابی دو مؤلفۀ کاربر روزانه و کاربر ماهانۀ فعال و قیاس آن با مجموع کاربران ثبت‌نامی یک سکو، دید کلی قابل قبولی به مخاطب می‌دهد.

منبع

فعالیت روزانۀ بیش از 43 میلیون کاربر در پیام‌‌رسان‌های ایرانی

روبیکا: 20 میلیون کاربر

طبق آخرین آمار منتشر شده در اسفندماه سال جاری، اکنون بیش از 43 میلیون کاربر در این سکوهای ایرانی فعالیت دارند.

بله: 4.7 میلیون کاربرآیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف