فعالیت های سازمان اتکا در تجارت بین المللی شایسته تقدیر است/اقدامات اقتصادی و تجارت بین الملل اتکا در راستای منافع ملی


امیرعبداللهیان: فعالیت های سازمان اتکا در تجارت بین المللی شایسته تقدیر است/اقدامات اقتصادی و تجارت بین الملل اتکا در راستای منافع ملی

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف