فعال بودن فقط یک سوم نیازهای اتوبوسرانی تهران/ خالی بودن انبارهای تامین قطعات مترو نگران کننده است

وی اضافه کرد: مرحله بعد هم در حوزه اقتصاد بانوان سهم گرفتن از بازارهای بزرگتر است، ما وظیفه داریم به عرضه کالاهای بانوان سرپرست کمک کنیم، فروشگاه‌های شهروند و ایستگاه‌های مترو و میادین تره‌بار می‌توانند کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: تهران شهری است که بیش از ۷۵۰۰ هزار اتوبوس نیاز دارد ولی کمتر از ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس دارد و آن هم فرسوده است. همچنین انبارهای تامین قطعات مترو خالی است که این کمبودها باید امسال جبران شود.  


وی افزود: زیر ساخت هایی که در این یک سال ایجاد شد نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست؛ مثل مراکز کوثر، پارک های مادر و کودکی که ایجاد شد و شهردخت هایی که ایجاد خواهد شد. به همت خانم اردبیلی و شهردار تهران کارهای خوبی برای بانوان ایجاد شده است.  

توکلی زاده: فعال بودن فقط یک سوم نیازهای اتوبوسرانی تهران/ خالی بودن انبارهای تامین قطعات مترو نگران کننده است