فلسطینی‌ها در شرق نابلس به خیابان‌ها آمدند


فلسطینی‌ها در شرق نابلس به خیابان‌ها آمدندمنبع
بخوانید:  مسابقات آزاد فوتوالی طبس، جام اعجاز با قهرمانی مقاومت گلساپوش یزد پایان یافت