فوت کارگر 18 ساله در اثر حریق کارخانه ذوب قیر اسلامشهر

منبع

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از آتش سوزی یک کارخانه ذوب قیر در جاده اسلامشهرخبرداد.

 

فوت کارگر 18 ساله در اثر حریق کارخانه ذوب قیر اسلامشهر
بخوانید:  پیشرفت بدنسازی و پرورش‌اندام رفسنجان با همدلی و اتحاد محقق خواهد شد