فیلمی از سر و صدا و دود ناشی از انهدام چند پهپاد در گرگان

منبع

بخوانید:  چهلمین حضور باشگاه های ایرانی در آسیا