قابی دیدنی از قاسم سلیمانی و برادرش در کنار مادر
منبع