قاب یادگاری رییس‌جمهور با کارگران پروژه خط انتقال آب خلیج فارس

انتهای پیام


|

قاب یادگاری رییس‌جمهور با کارگران پروژه خط انتقال آب خلیج فارس

رییس‌جمهور با کارگران پروژه خط انتقال آب خلیج فارس به رفسنجان، امروز ۹ تیرماه ۱۴۰۲تصویری یادگاری ثبت کرد.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف