قاچاق مواد مخدر با زیردریایی


نیروی دریایی کلمبیا یک زیردریایی که حامل 800 کیلوگرم کوکائین بود را توقیف کرد، ارزش این کوکائین ها تقریباً 27 میلیون دلار است.منبع