قدردان حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دکتر رستمی هستیم


دکتر قرایی: قدردان حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دکتر رستمی هستیم

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف