قدر خودتان را بدانید

جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی چهارشنبه بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۱، با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب دیدار کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار ضمن تأکید بر حمایت از نخبگان به بعضی از انتظارات و توقعات از جامعه نخبگان اشاره کردند.منبع