قراداد جدید برای مهدی شیری

منبع

مدافع راست قرمزها با فولاد تمدید کرد.

قراداد جدید برای مهدی شیری