قرارداد تعدادی از بازیکنان بزرگسال فصل گذشته داماش تمدید شد

منبع


قرارداد تعدادی از بازیکنان بزرگسال فصل گذشته داماش تمدید شد

لازم به ذکر است، پس از نقل و انتقال مالکیتی و با نظر سرمربی جدید، باشگاه داماش اقدام به جذب بازیکنان جدید و تمدید قرارداد بازیکنان فصل گذشته کرده است.

 

 


|