قربانی: برای پیروزی در مهمترین دیدار تیم ملی امید متحد هستیم

منبع

بخوانید:  خسارت زدن به اموال عمومی توسط اغتشاش گران در میدان هفت تیر