قطر رکورد روسیه را شکست+ سند

قطر

منبع

بخوانید:  تشریح دستاوردهای مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ برخی بیماری های پوستی به مغز آسیب می زند