قطع برق،آب و ارتباطات بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه
قطع برق،آب و ارتباطات بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزهمنبع

بخوانید:  ۹۲ کارآموز وکالت در قزوین مراسم تحلیف بجای آوردند