قطع برق ۱۳۸ مصرف کننده در تبریز

منبع

بخوانید:  لرستان قطب محصولات گلخانه‌ای می شود