قم میزبان مسابقات تنیس رده های سنی کشور بود

منبع

بخوانید:  اساس بازیگری صدای خوش و زیبا بیان کردن دیالوگ است