قهرمانی بانوان کونگ فو کار شهرستان آران و بیدگل در مسابقات کمربند طلایی استان اصفهان


نتایج مقام های کسب شده  تیمی مسابقات نیمه آزاد کمربند طلائی انجمن توآ استان اصفهان به شرح ذیل است:

همچنین در پایان مسابقات به نفرات اول حکم و کربند طلایی و به نفرات دوم و سوم مشترک، حکم و مدال اهدا شد.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف