قهرمانی کشتی آزاد جهان؛ امیرمحمد یزدانی دیر شروع کرد و نقره گرفت

منبع

بخوانید:  تاکید رئیسی بر توجه به تکمیل زنجیره تولید، بومی‌گزینی، کاهش آلاینده‌ها، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و استفاده از پساب در مجتمع فولاد قائنات