قول مساعد دولت برای احداث مجموعه منحصر به فرد ورزشی بانوان اهواز / اعتبار 90 میلیاردی نفت برای احداث 4 سالن ورزشی ویژه بانوان خوزستان