قوی‌ترین‌ کوتوله جهان که با دمبل‌های ۱/۵ کیلویی قهرمان بدنسازی شده است! + عکس

منبع

قوی‌ترین‌ کوتوله جهان که با دمبل‌های ۱/۵ کیلویی قهرمان بدنسازی شده است! + عکس


|