قیمت دینار عراق امروز 20شهریورماه1401

قیمت صد دینار عراق امروز، یک شنبه بیستم شهریور ماه اعلام شد.

منبع