قیمت طلا و سکه امروز 17 مرداد 1401

قیمت هر قطعه نیم سکه8 میلیون و 180هزار تومان، ربع سکه 5 میلیون و 186 هزار تومان و سکه یک گرمی 3 میلیون و 40 هزار تومان است.

|

قیمت طلا و سکه امروز 17 مرداد 1401