لازمه رونق‌بخشی به اقتصاد هنر هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و هنرمندان است


لازمه رونق‌بخشی به اقتصاد هنر هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و هنرمندان است

منبع