لبیکِ فیروزه‌ای پوشانِ صنعت فولاد به امر رهبر انقلاب/فولاد کاوه جنوب کیش رکود تولیدش را شکست

مدیر عامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش گفت: با تولید ۱۸۲ هزار تن شمش فولاد، رکوردی جدید در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، به ثبت رسید .

منبع وی ادامه داد: با ثبت این تولید، رکورد گذشته که ۱۵۸ هزار تن بود شکسته شد.

 سید عباس حسینی مدیر عامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با اشاره به این که تولید یکی از مهمترین پیش‌نیازهای کنترل و کاهش تورم  است، از افزایش تولید این شرکت در راستای تحقق شعار سال خبر داد.


لبیکِ فیروزه‌ای پوشانِ صنعت فولاد به امر رهبر انقلاب/فولاد کاوه جنوب کیش رکود تولیدش را شکست


|