لرستان قطب محصولات گلخانه‌ای می شود


وی با بیان اینکه برای این پروژه اعتباری بالغ‌بر ۱۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است، افزود: گلخانه هیدروپونیک از سال ۱۴۰۰ شروع شده که مدت اجرای پروژه یکسال بوده است.

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف