لزوم تمرکز بر استراتژی های نوآوری در تجاری سازی خدمات پستی


آیا این خبر مفید بود؟

انتهای پیام/

منبع

لزوم تمرکز بر استراتژی های نوآوری در تجاری سازی خدمات پستی

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست، در دومین نشست از ترسیم نقشه نوآوری پست بر لزوم تمرکز بر استراتژی های نوآوری در تجاری سازی خدمات پستی تاکید کرد.|